2013

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia „Maryan” za 2013 rok

 

1.
Odwiedzenie wystawy prac Pinchasa Bursteina w Musée d’art et d’histoire du Judaisme w Paryżu, która została zorganizowana od 5 listopada 2013 do 9 lutego 2014 i była przeglądem jego twórczości z całego życia. Zapoznanie się z dziełami, katalogiem prac, nawiązanie współpracy z dalszymi pracownikami Muzeum (Nathalie Hazan-Brunet, Catherine Thieck, Juliette Braillon, Dorota Śnieżek), prowadzenie rozmów nt. możliwości sprowadzenia wystawy do Polski. (Krzysztof Bojarczuk, Julie Boudreaux, Ewa Andrzejewska, Anna Florek).

 

2.
Dalsze rozmowy i uzgodnienia w celu sprowadzenia dzieł Maryana i urządzenia jego wystawy w Polsce (z kuratorami wystaw sztuki współczesnej w Polsce i we Francji, kolekcjonerami dzieł Maryana – Ellen i Jan Nieuwenhuizen Segaar, Galerie Michael Haas, Galerie Jacques Benador, Bernard Sberro, Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Żydów Polskich i in.).

 

3.
Starania o wydanie materiałów z konferencji „Maryan (Pinchas Burstein) i jego dzieło”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Maryan” i MTO w 2010 roku – przygotowanie wniosków o przyznanie funduszy do Urzędu Miasta i do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (Magdalena Kroh, Krzysztof Bojarczuk).

 

4.
Przeprowadzenie - we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu – wstępnych prac nad publikacją wspomnień Gustawa Ostera, Żyda mieszkającego w Nowym Sączu, na Załubińczu w latach 1900-1916, dających dokładny opis ludności dzielnicy Załubińcze w początkach XX w. (Ewa Andrzejewska, Edyta Ross-Pazdyk).

 

5.
Przeprowadzenie (w nawiązaniu do prac nad publikacją wspomnień G. Ostera) wstępnych kwerend w Archiwum Państwowym w Nowym Sączu oraz w Archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, mających na celu próbę odtworzenia urbanistyki Załubińcza z pocz. XX w. (Ewa Andrzejewska, Edyta Ross-Pazdyk).

 

6.
Dalsze zbieranie materiałów do książki o polskim okresie życia Maryana (Ewa Andrzejewska).

 

7.
Współpraca przy przygotowaniu i udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Jakuba Muellera (strażnika pamięci żydowskiej w Nowym Sączu), która odbyła się na sądeckim cmentarzu żydowskim dn. 16 XII 2013, w trzecią rocznicę śmierci. (Ewa Andrzejewska, inni członkowie Stowarzyszenia).

 

8.
Lekcje i warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej nt. życia i twórczości Maryana (Krzysztof Bojarczuk).

 

9.
Bieżące uzupełnianie dokumentacji o Maryanie i zdigitalizowanego archiwum dzieł Maryana (Krzysztof Bojarczuk).

 

10.
Promocja twórczości Pinchasa Bursteina i Stowarzyszenia „Maryan” (działalność oraz plany) w prasie lokalnej.

 


Prezes
Stowarzyszenia „Maryan”


Krzysztof Bojarczuk

Nowy Sącz, dn. 10.03.2014 r.

PINCHAS BURSTEIN
MARYAN