2012

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia „Maryan” za 2012 rok


1.
Wystawa „Void”, zorganizowana przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, kurator Anda Rottenberg, 8.09. – 7.10.2012.
Wystawa odbywała się w czterech miejscach: Galerii Sokół, Domu Gotyckim, synagodze i na łące nad Dunajcem.
- W synagodze sądeckiej prezentowano żydowską część wystawy: nazwiska mieszkańców miasta, którzy zginęli podczas II wojny światowej, dwa filmy o tematyce żydowskiej, rekonstrukcję nowojorskiej pracowni Maryana oraz cztery jego dzieła. Rekonstrukcja pracowni została przygotowana przez członków Stowarzyszenia: Krzysztofa Bojarczuka i Ewę Andrzejewską.
- Przy Akcji Krystyny Piotrowskiej „Łąka” (na rocznicę likwidacji getta sądeckiego) współpracowało Stowarzyszenie (Ewa Andrzejewska).


2.
Nieodpłatne uzyskanie pamiątek po Maryanie i przedmiotów z nowojorskiej pracowni artysty (wykorzystane przy wystawie Void). (Julie Boudreaux, Charles Merrill, Alicja Derkowska, Krzysztof Bojarczuk, Ewa Andrzejewska).


3.
Udział w konferencji naukowej organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Sączu nt. życia i działalności Janusza Korczaka – referat „Sierociniec żydowski w Nowym Sączu” (Ewa Andrzejewska).


4.
Prezentacja książki „Obok inny czas” Ewy Andrzejewskiej (członek Stowarzyszenia) nt. społeczności żydowskiej w Nowym Sączu w okresie II Rzeczypospolitej i w czasie drugiej wojny światowej, wydanej w 2010, wyd. „Nisza” – Festiwal Muzyki i Tradycji Klezmerskiej, Kazimierz, lipiec 2012.


5.
Zbieranie materiałów do książki o polskim okresie życia Maryana (Ewa Andrzejewska).


6.
Lekcje i warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej nt. życia i twórczości Maryana (Krzysztof Bojarczuk).


7.
Bieżące uzupełnianie dokumentacji o Maryanie i zdigitalizowanego archiwum dzieł Maryana.


8.
Opracowanie wstępnego scenariusza wystawy Maryana w sądeckiej synagodze (Magdalena Kroh, Krzysztof Bojarczuk).

 

9.
Kontakty i uzgodnienia w celu sprowadzenia dzieł Maryana i urządzenia jego wystawy w Polsce (z kuratorem wystaw sztuki współczesnej Andą Rottenberg, kolekcjonerem dzieł Maryana Bernardem Sberro, kolekcjonerem i opiekunem żony Maryana Remi Violland, kuratorem wystaw sztuki w Paryżu Natalie Hazan-Brunet, Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Żydów Polskich i in.).

 

10.
Promocja twórczości Maryana i publikacje o tematyce żydowskiej
- artykuł i reprodukcje pracowni i dzieł Maryana w katalogu wystawy Void, wywiady członków Stowarzyszenia o życiu i twórczości Maryana, nt. wystawy Mariana w ramach Void, działalności Stowarzyszenia i dalszych planach (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, portal internetowy i miesięcznik Sądeczanin, radio Złote Przeboje i in.).Prezes
Stowarzyszenia „Maryan – pragnienie artysty”


Krzysztof BojarczukNowy Sącz, dn. 20.11.2013 r.

PINCHAS BURSTEIN
MARYAN