Spertus Museum, Chicago

ASSOCIATION
"MARYAN" NOWY SĄCZ